Bij sommige teamsporten kan tijdens een wedstrijd gebruik gemaakt worden van een time-out. Tijdens de time-out worden veranderingen aangebracht in opstelling en/of tactiek van het team, waardoor de kans op winst wordt vergroot.

In de ontwikkeling van baby tot volwassene doen zich heel wat veranderingen voor; lichamelijk, intellectueel, emotioneel, motorisch, etc. Tegelijkertijd maken ouders een eigen ontwikkeling door en beïnvloeden alle partijen elkaar. Daarom zijn er steeds weer aanpassingen nodig om iedereen tot zijn of haar recht te laten komen. Daarbij kunnen zich vragen voordoen over het opgroeien, opvoeden en het met elkaar omgaan.

In de psychologische praktijk tijd4timeout is daar ruimte voor. Zowel het gedrag van uw kind als de ouder-kind relatie kunnen aan de orde komen.

Identiteit

Voor mij persoonlijk is het christen zijn belangrijk. Tijd4timeout is er voor alle kinderen, ongeacht de levensovertuiging van de ouders. Mijn wetenschappelijke opleiding staat daar garant voor.